Magazynier


Dołącz do Składnicy RARS w Lisowicach

Magazynier
Miejsce pracy: Lisowice (pow. legnicki, gm. Prochowice)
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Magazynier
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełny etat – umowa na zastępstwo
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie Składnicy i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 • Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów oraz sprzętu magazynowego stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 • Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów.
 • Wykonywanie prac związanych z ochroną środowiska i gospodarką leśną.
 • Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie Składnicy.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z działalnością i funkcjonowaniem Składnicy.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 • Znajomość zasad gospodarki magazynowej
 • Znajomość podstawowych zasad wykonywania prac remontowo-budowlanych.
 • Wymagane umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • punktualność,
  • samodzielność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe/staż pracy
 • Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych
 • Umiejętność i doświadczenie w zakresie wykonywania prac remontowo-budowlanych i porządkowych.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu techniki.
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B lub C.
 • Ukończony kurs obsługi wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowych w wózkach widłowych.
Sprawdź co oferujemy:
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ

TOP