Magazynier


Dołącz do Składnicy RARS w Lisowicach

Magazynier
Miejsce pracy: Lisowice (pow. legnicki, gm. Prochowice)
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Magazynier
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełny etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrz magazynowy towarów.
 • Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 • Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 • Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
 • Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie składnicy.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe/ staż pracy.
 • Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 • Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Wymagane umiejętności:
  • pracy w zespole,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • punktualność,
  • samodzielność
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie średnie w zakresie obsługi magazynowej.
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe/staż pracy.
 • Uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJO
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu techniki.
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. C, świadectwa kwalifikacji.
 • Ukończony kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
Sprawdź co oferujemy
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ

TOP