Magazynier


W związku z planownaym otwarciem nowego oddziału poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Biskupice Podgórne
Obowiązki na stanowisku pracy obejmują:
 • Kompletowanie i skanowanie towaru.
 • Przyjmowanie dostaw.
 • Pakowanie i oklejanie towaru
 • Kontrola jakościowa i ilościowa towaru.
 • Obsługa operacji magazynowych w systemie informatycznym.
 • Transport towaru przy użyciu wózków widłowych - w przypadku posiadania uprawnień UDT.
Nasze wymagania:
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej od poniedziałku do piątku: 6-14, 14-22.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Odpowiedzialność oraz dokładność.
 • Zaangażowanie.
 • Opcjonalnie uprawnienia UDT – wymagane na stanowiskach z wykorzystaniem wózków widlowych.
Zapewniamy naszym Pracownikom:
 • stałą współpracę w strukturze operatora logistycznego Geodis Poland,
 • zorganizowany i bezpłatny dojazd z Wrocławia,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość kursu UDT do obsługi wózków widłowych,
 • przyjazną atmosferę opartą na partnerstwie i wzajemnym szacunku,
 • bogaty pakiet socjalny z prywatną opieką medyczną w wielu wariantach oraz szerokim pakietem ubezpieczenia na życie i kartą MultiSport,
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bony na święta),

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Aplikując na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geodis Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010176, NIP 524-23-88-571, Regon 017229471
 • Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: janusz.kacprowicz@geodis.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Geodis Polska sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
APLIKUJ TERAZ

TOP