Majster


Prężnie rozwijająca się firma na rynku budowlanym, poszukuje pracownika na stanowisko:
Majster

Lokalizacja – okolice Wrocławia


Oczekujemy:
 • Doświadczenia w procesie budowy, szczególnie oczyszczalni ścieków,
 • Zdolności czytania i interpretacji projektów technicznych,
 • Znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • Kompetencji w organizacji pracy zarówno własnej, jak i brygad pracowników,
 • Prawa jazdy kat. B.
Twoje zadania:
 • Koordynowanie pracy brygad i podwykonawców na budowie,
 • Raportowanie postępów do Kierownika Kontraktu,
 • Nadzór nad poprawnością realizacji prac zgodnie z projektem,
 • Kontrola jakości, postępu prac i ich zgodność z harmonogramem,
 • Pozyskiwanie oraz ocena ofert od dostawców i podwykonawców.
Oferujemy:
 • Atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania,
 • Niezbędne narzędzia do pracy,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Karta sportowa,
 • Umowa o pracę lub kontrakt B2B.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
8. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


TOP