Manager ds. PPOŻ


Nowe myślenie dla czystego jutra.

 

Kim jesteśmy.

 

PreZero jest jednym z wiodących dostawców usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy dlatego, że zatrudniamy najlepszych ludzi. Pora powiększyć nasz zespół! Poszukujemy zaangażowanych pracowników, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających się wyzwań naszego rynku, chcą pracować w ekscytującym, obiecującym oraz innowacyjnym środowisku i rozwijać się razem z nami.

Manager ds. PPOŻ
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:

Doradztwo i koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową w Spółkach Grupy PreZero oraz zapewnienie standardów ppoż. w Grupie, poprzez:

 • Konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów prawnych ppoż. i doradztwo w tym zakresie;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w Spółkach;
 • Doradztwo, opiniowanie oraz wydawanie prewencyjnych i pokontrolnych zaleceń w zakresie utrzymania standardów oraz poprawy ochrony ppoż. w Spółkach, a także wymagań regulacji prawnych z tym związanych;
 • Przygotowywanie stosownej dokumentacji ppoż. wymaganej przepisami prawa (w tym opracowywanie i aktualizacja IBP, ocena ryzyka wystąpienia wybuchu, ATEX, operaty ppoż.);
 • Standaryzacja dokumentacji ppoż. w Grupie (tworzenie procedur, instrukcji, formularzy itp.);
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w Spółkach Grupy PreZero, zgodnie z harmonogramem audytów;
 • Udział w audytach zewnętrznych np. ubezpieczyciela, czy jednostki certyfikującej;
 • Dokonywanie okresowych kontroli, ocen i analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego;
 • Obecność i wsparcie Spółek podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej;
 • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Spółkach;
 • Nadzór i prowadzenie ewidencji oraz wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa w zakresie ppoż;
 • Opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków ppoż. oraz bezpieczeństwa pożarowego w Spółkach;
 • Czynny udział w kształtowaniu i budowaniu kultury bezpieczeństwa w PreZero.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego;
 • Kilkuletnie doświadczenie w zawodzie;
 • Czynne prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność koordynowania wielu spraw jednocześnie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność wyciągania wniosków i logicznego myślenia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie, samodzielność.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez PreZero Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@prezero.com.

Zakres danych osobowych opisany w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji i selekcji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Analizujemy i oceniamy: kompetencje i kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania pod kątem określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@prezero.com.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez PreZero Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rodo@prezero.com, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
APLIKUJ TERAZ

TOP