Mechanik Utrzymania Ruchu


Mechanik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Wrocław
Opis stanowiska pracy:
 • sumienne wykonywanie zadań i poleceń przełożonego,
 • terminowość wykonywania zadań,
 • dbanie o powierzone narzędzia pracy i właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem – z chwilą wydzielenia z magazynu i jego protokolarnego odbioru – przejęcie odpowiedzialności materialnej
 • przestrzeganie obowiązującej dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż, regulaminu pracy, procedur ZSZ i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • dbanie o powierzony sprzęt – wykonywanie obsługi codziennej, dbanie o narzędzia pracy i właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem  oraz utrzymywanie porządku na stanowisku pracy i zewnętrznych powierzchni maszyn.
 • terminowe i dokładne wykonywanie zleconych napraw, konserwacji urządzeń i maszyn instalacji sortowni oraz instalacji do produkcji paliw alternatywnych
 • dbanie o schludność wyglądu osobistego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czystość odzieży roboczej,
 • zachowywanie uprzejmości wobec klientów i nie przyjmowanie pod żadną postacią jakichkolwiek korzyści materialnych,
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w taki sposób, aby tworzyć jej pozytywny wizerunek
 • dbanie o sprawne i prawidłowe funkcjonowanie instalacji sortowni i linii produkcji paliw alternatywnych, zapobieganie i usuwanie awarii
 • reagowanie na wszelkie zmiany i awarie wynikłe podczas eksploatacji instalacji
 • dbanie o prawidłowy stan zapasów części zamiennych
 • przestrzeganie terminów przeglądów wyznaczonych dla maszyn i urządzeń oraz zgłaszanie przełożonemu niesprawności w celu skierowania maszyn do naprawy
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • przestrzeganie procedur i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania jakością
Oferujemy:
 • Praca dwuzmianowa
 • Umowa na pełny etat
 • Umowa o pracę

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczecińska 5, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV.

APLIKUJ TERAZ

TOP