Menedżer / Menedżerka Zespołu Płacowego


Menedżer / Menedżerka Zespołu Płacowego
Miejsce pracy: Wrocław
NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ TWOJA PRACA

 

Wykonując swoje obowiązki, pomagając innym, wywieramy pozytywny wpływ na otoczenie. Osiągając codzienne sukcesy, stajemy się inspiracją do zmian na lepsze. Jesteśmy bohaterami w swoim miejscu pracy. Osobami zupełnie niezwyczajnymi w tym, co robią.

 

MOC naszej pracy:
 • współtworzyć i realizować strategię zespołu płacowego zgodnie ze strategią i celami banku
 • koordynować procesy płacowe, m.in. terminowe i prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie umów cywilno-prawnych, prowadzenie PPK, zapewnienie prawidłowej dokumentacji płacowej
 • poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania z zakresu procesów płacowych zgodnie z trendami rynkowymi i oczekiwaniami pracowników
 • efektywnie współpracować z jednostkami dostarczającymi nowoczesne rozwiązania płacowe
 • zapewniać przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych przepisów i procedur
 •  koordynować działania komunikacyjne dot. procesów płacowych oraz promujące wdrażane rozwiązania
 • wspierać, motywować i angażować zespół w codziennych zadaniach i projektach na rzecz wspólnego sukcesu
 • wdrażać regulacje i procedury wewnętrzne oraz dbać o aktualność tej dokumentacji
 •  dbać o utrzymanie niezbędnych kontroli wewnętrznych oraz proaktywnie pracować nad identyfikacją i wdrażaniem lepszej efektywności. Wspierać wewnętrzne i zewnętrzne audyty
 • odpowiadać za identyfikowanie potrzeb rozwojowych podległych pracowników i przygotowywanie planów rozwojowych
Dołącz do nas, jeżeli:
 • posiadasz min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w pokrewnym obszarze lub wysokie predyspozycje do pełnienia tej roli /lider minimum 3 projektów wdrażanych z sukcesem
 • znasz przepisy regulujące naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • władasz językiem angielskim na poziomie min. B2 (średniozaawansowanym)
 • umiesz podejmować samodzielnie decyzje pod presją opinii i czasu
 • wykazujesz się elastycznością i proaktywnością w zakresie inicjowania i wdrażania zmian, chętnie podejmujesz nowe wyzwania
 • posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne, potwierdzone doświadczeniem w komunikacji z partnerami biznesowymi, pracownikami, kierownictwem wszystkich szczebli
 • umiesz zarządzać priorytetami oraz dobrze organizujesz pracę własną i zespołu
 • posiadasz umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków w dynamicznym środowisku
 • bardzo dobrze znasz narzędzia MS Office
 • nie boisz się wystąpień publicznych

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi HR 
MOC naszej oferty:
 • umowa o pracę
 • wewnętrzne programy rozwojowe
 • ciekawe i strategiczne projekty
 • wsparcie zespołu, otwartość, docenianie
 • prywatną opiekę zdrowotną i pakiet świadczeń pozapłacowych (system kafeteryjny)
 • oferta produktowa banku oraz pożyczki na cele mieszkaniowe na atrakcyjnych warunkach
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • wydarzenia i aktywności wellbeingowe
 • wsparcie dla rodziców
 • oferta benefitowa zawiera również rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP