Młodszy inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 135855

Warunki pracy

Praca od godziny 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku


Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią ( teren powiatu głogowskiego). Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego niezbędna jest komunikatywność. Praca przy komputerze. Siedziba Inspektoratu znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane pozostających w kompetencji i właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
  • działalność inspekcyjno-kontrolna ( przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów w trakcie użytkowania, kontrole obowiązkowe- prowadzenie auta służbowego ), prowadzenie postępowań w sprawach katastrof budowlanych,
  • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  • prowadzenie auta służbowego(kontrole na terenie powiatu głogowskiego )

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane, architektoniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • uprawnienia budowlane
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP