Młodszy Magazynier


Dołącz do Składnicy RARS w Lisowicach.

Młodszy Magazynier
Miejsce pracy: Prochowice
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Młodszy Magazynier.
 • Poszukujemy jednej osoby.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 59-230 Prochowice.
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrz magazynowy towarów.
 • Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 • Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 • Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
 • wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG
 • Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie składnicy
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 • Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Ukończony kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych
 • Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJO.
 • Wymagane umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • punktualność,
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie średnie.
 • Doświadczenie zawodowego na podobnym stanowisku w zakresie obsługi magazynowej.
 • Prawo jazdy kat. C.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie)
APLIKUJ TERAZ

TOP