Młodszy wychowawca


Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Młodszy wychowawca
Miejsce pracy: Lubin
Numer: StPr/21/2374
OBOWIĄZKI:
zapewnienie opieki wychowankom w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czynności pielęgnacyjne młodszych dzieci, udzielanie pomocy dziecku w rozwiązywaniu problemów, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, opieka zdrowotna i kształtowanie nawyków prozdrowotnych, organizowanie różnych zajęć, uczenie odpowiedzialności, przygotowywanie do samodzielnego życia, pomoc w codziennych czynnościach gospodarskich, takich jak przygotowywanie posiłków, utrzymanie porządku w pokojach i w placówce.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

-wykszt. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;-doświadczenie w pracy z dziećmi,-umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie opieki i pielęgnacji nad dziećmi,, organizacji pracy, pracy w grupie, pracy z dziećmi i młodzieżą

Miejsce pracy:

Lubin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w LubinieTOP