Naczelnik / Naczelniczka Wydziału Administracyjnego


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Naczelnik / Naczelniczka Wydziału Administracyjnego
Miejsce pracy: Wrocław

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za:

 • Bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym bieżące przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania przydzielonych zadań,
 • Bieżący nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw oraz terminową realizacją przydzielonych zadań prowadzonych przez pracowników Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją strategii zakupowej w Oddziale,
 • Nadzór nad prowadzeniem postępowań zakupowych na dostawy i usługi realizowane na rzecz Oddziału z wyłączeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentów do przekazania do archiwum Spółki i nad obsługą kancelaryjną, sekretarską i administracyjno-gospodarczą Oddziału,
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji przedmiotów długotrwałego użytku i gospodarką magazynową i materiałową,
 • Koordynowanie i przygotowanie wniosków, informacji i opracowań z zakresu działania Oddziału.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej,
 • Łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism,
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji,
 • Wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie.
Oferujemy:
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP