Nastawniczy


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkła-dy jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Nastawniczy

Krośnice
Numer referencyjny:
WZ/IZ/09/11/22
Co zyskasz?
  • Umowę o pracę
  • Ulgi na przejazd koleją
  • Opiekę medyczną
  • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
  • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym,
  • prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku,
  • obsługa urządzeń w celu przygotowania drogi przebiegu,
  • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru oraz stwierdzenia końca pociągu.
Wymagane kwalifikacje:
  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • zawodowy staż pracy - odbycie przygotowania zawodowego,
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
  • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
  • otwartość na zmianę,
  • bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu)*.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

*Warunki zdrowotne – fizyczne i psychofizyczne oraz inne wymagania, jakie powinni spełniać pracownicy są określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 R. POZ. 101).
APLIKUJ TERAZ

TOP