Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Miejsce pracy: Bolków
Numer: StPr/21/0516
OBOWIĄZKI:
Pomoc w kształceniu ucznia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi jak również pomoc drugiemu nauczycielowi podczas lekcji, współuczestnictwo w tworzeniu IPETU, realizacja ustalonego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowywanie środków dydaktycznych dostosowanych do możliwości ucznia, utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami przydzielonego ucznia, udział w konsultacjach, zebraniach, radach pedagogicznych i imprezach organizowanych dla ucznia przez szkołę.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, uprawnienia do pracy na poziomie nauczyciela w szkole podstawowej.

Miejsce pracy:

Bolków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 949 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w JaworzeTOP