Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel terapeuta rewalidant


Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel terapeuta rewalidant
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Numer: StPr/21/0151
OBOWIĄZKI:

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

[Umiejętność 2] : ukończone studia pedagogiczne lub szkoła policealna w zawodzie pedagogicznym [Umiejętność 1] : ukończone studia podyplomowe w dziedzinie Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami

Miejsce pracy:

Jelenia Góra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 074,9 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

TOP