Opiekunka dziecięca


Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Opiekunka dziecięca
Miejsce pracy: Głogów
Numer: StPr/23/0572
OBOWIĄZKI:
-planowanie pracy opiekuńczej,pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka- opracowywanie i realaizacja programu edukacyjnego- prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka-kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków- nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu z dzieckiem- zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka- wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu karmienia,mycia,układania do snu,przewijania-czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka- obserwowanie stanu zdrowia dziecka-udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej-współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka- prowadzenie dokumentacji zajęć prowadzonych z dziećmi- pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w pomieszczeniach żłobka
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Kurs opiekunki dziecięcej certyfikowany przez MRiPS

Miejsce pracy:

Głogów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

APLIKUJ TERAZ

TOP