Pedagog - 996


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Pedagog - 996
Miejsce pracy: Świdnica
Numer: StPr/21/2166
OBOWIĄZKI:
Zgodnie z przyznanym zakresem usług specjalistycznych. Praca na terenie miasta Świdnica.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna


Wymagania inne:

Oczekujemy od kandydatów kwalifikacji wg. rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Par. 3.1 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacjie do wykonywania zawodu: pracowinka socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym; 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzenim umysłowym; 4) ośrodu terapeutyczno-wychowawczym; 5) zakładzie rehabilitacji; 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniomi psychicznymi. 4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w par.2 pkt 1 lit.a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia trenigu zachowań społecznych.

Miejsce pracy:

Świdnica


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

50 - 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŚwidnicyTOP