Podinspektor ds.księgowości


Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Podinspektor ds.księgowości
Miejsce pracy: Kowary
Numer: StPr/24/0010
OBOWIĄZKI:
1) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym FKB+ dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach w zakresie wydatków, z zakresu zadań własnych, powierzonych, z zakresu zadań zleconych, z zakresu zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych tj.:a) księgowa ewidencja kosztów i zaangażowania wydatkówb) kontrola formalno-rachunkowa;c) dekretacja księgowa dowodów księgowych;d) uzgadnianie kont ewidencyjnych.2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu:a) księgowa ewidencja kosztów i zaangażowania wydatków;b) kontrola formalno-rachunkowa;c) dekretacja księgowa dowodów księgowych;d) uzgadnianie kont ewidencyjnych.3) prowadzenie i ewidencja przychodów i rozchodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.4) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wpływów na rachunku wadi i zabezpieczeń.5) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wadi i zabezpieczeń wniesionych w formie gwarancji bankowych.6) prowadzenie i ewidencja wpływów na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Terminowe przekazywanie dochodów na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz, w części przysługującej Gminie, na jej podstawowy rachunek bankowy.Sporządzanie jednostkowych sprawozdań kwartalnych i rocznych Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej w zakresie tych dochodów tj.:a) sporządzanie sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-ZN i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami;b) przygotowywanie informacji do sprawozdawczości okresowej z zakresu dochodów budżetu państwa.7) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, zgłaszanie i wyrejestrowanie zleceniobiorców z ZUS, dokonywanie rozliczeń z US, sporządzanie deklaracji PIT, obsługa systemu kadrowopłacowego w tym zakresie.WIĘCEJ INFORMACJI DOT. OFERTY PRACY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=51603&id_document=26571
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej; predyspozycje osobowościowe kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy; biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów księgowości budżetowej, Windows, Open Office lub Microsoft Office).

Miejsce pracy:

Kowary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 242 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

TOP