Podreferendarz


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69817

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet. Brak windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności w sprawach o wykroczenia zarejestrowane w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz ujawnione w ramach kontroli drogowej;
 • Obsługuje interesantów i udziela informacji w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, przyjmuje oświadczenia i wyjaśnia kwestie formalne;
 • Kieruje wnioski o ukaranie i wnosi środki odwoławcze w ramach postępowań sądowych;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych;
 • Przygotowuje projekty pism związanych z działalnością delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawa prawo o ruchu drogowym; ustawa Kodeks wykroczeń; ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; ustawa o transporcie drogowym; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; wraz z aktami wykonawczymi;
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet Ms Office (Word, Excel, Power Point);
 • Kompetencje: orientacja na klienta; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; orientacja na rezultaty; komunikatywność; myślenie analityczne; organizacja pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia;
 • Języki krajów UE lub rosyjski w stopniu komunikatywnym;
 • Prawo jazdy kategorii „B”.
APLIKUJ TERAZ

TOP