PortierUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko portiera

w Dziale Ochrony Mienia

Portier
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: Portier_61_DOM

Nazwa stanowiska: Portier

Wymiar etatu: 1 etat lub ½ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres obowiązków:
 • Sprawowanie dozoru i ochrony mienia znajdującego się w budynku wraz z samym budynkiem i terenem przyległym.
 • Prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń, prowadzenie rejestracji przebiegu dyżurów w książce dyżurów.
 • Obserwowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z budynku, szczególnie pod kątem wnoszenia i wynoszenia rzeczy oraz mienia.
 • Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa albo wykroczenia.
 • Podejmowanie doraźnych i możliwych czynności zabezpieczających w przypadku pożaru, awarii i innych zdarzeń losowych.
 • Kwaterowanie gości w pokojach gościnnych, tj. spisanie danych meldunkowych gości, wydanie karty pobytu oraz wydanie klucza do wyznaczonego pokoju.*
 • Przyjmowanie i przekazywanie adresatom korespondencji.*

*dotyczy Domów Studenckich

Wymagania konieczne:
 • Umiejętność obsługi komputera oraz systemów monitoringu.
 • Gotowość do przyswajania wiedzy z zakresu funkcjonowania urządzeń i systemów
  elektronicznych instalowanych na obiektach.
 • Kultura osobista, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Niekaralność za czyny umyślne.
 • Praca zmianowa i nocna, również niedziele i święta.
Wykształcenie
 • Wymagane: podstawowe, preferowane: średnie
Wymagania pożądane:
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie do karty multisport,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci,
 • preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP