PortierUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko portiera
w Dziale Ochrony Mienia
Portier
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: Portier_122_DOM_AH

Nazwa stanowiska: Portier

Wymiar etatu: 1 etat lub ¾ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres obowiązków:
 • Sprawowanie dozoru i ochrony mienia znajdującego się w budynku wraz z samym budynkiem i terenem przyległym.
 • Prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń, prowadzenie rejestracji przebiegu dyżurów w książce dyżurów.
 • Obserwowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z budynku, szczególnie pod kątem wnoszenia i wynoszenia rzeczy oraz mienia.
 • Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa albo wykroczenia.
 • Podejmowanie doraźnych i możliwych czynności zabezpieczających w przypadku pożaru, awarii i innych zdarzeń losowych.
 • Kwaterowanie gości w pokojach gościnnych, tj. spisanie danych meldunkowych gości, wydanie karty pobytu oraz wydanie klucza do wyznaczonego pokoju.*
 • Przyjmowanie i przekazywanie adresatom korespondencji.*

*dotyczy Domów Studenckich

Wykształcenie
 • Wykształcenie średnie.

Wymagania konieczne:

 • Umiejętność obsługi komputera oraz systemów monitoringu.
 • Gotowość do przyswajania wiedzy z zakresu funkcjonowania urządzeń i systemów
  elektronicznych instalowanych na obiektach.
 • Kultura osobista, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Niekaralność za czyny umyślne.
 • Praca zmianowa i nocna, również niedziele i święta.
Wymagania pożądane:
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP