Pracownik ds. automatyki


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. automatyki

Wrocław
Numer referencyjny:
WZ/IZ/102/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania przez komórki wykonawcze ustalanych w Spółce przepisów wewnętrznych dotyczących konstruowania, projektowania i budowy urządzeń srk, telekomunikacji kolejowej i dsat,
 • organizację, koordynację oraz nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu obsługi technicznej urządzeń srk, tk,
 • wdrażanie i nadzorowanie w zakresie przestrzegania warunków technicznych i standardów oraz norm dotyczących obsługi technicznej urządzeń srk, telekomunikacji kolejowej dla zapewnienia ich prawidłowego działania, 
 • wykonywanie ciągłego opisu stanu sieci urządzeń srk i tk, monitorowanie wyposażenia linii, paszportyzację dla określenia ich stanu ilościowego i jakościowego, 
 • przygotowanie wniosków  OPZ I PFU dla branży sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji kolejowej, systemu informacji pasażerskiej,
 • obsługa aplikacji Platformy Zakupowej,
 • nadzorowanie stanu źródłowej dokumentacji technicznej i podejmowanie działań dla utrzymania jej w stanie aktualnym, 
 • opracowanie danych statystyczno-analitycznych w zakresie srk, tk i dsat wykorzystywanych do wykonania zadań przez współpracujące komórki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne, 
 • ustalanie zasad wykonywania robót na liniach kolejowych dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń srk, tk i dsat.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku na stanowisku związanym z automatyką lub telekomunikacją,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

TOP