Pracownik ds. relacji z mediami


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. relacji z mediami

Wrocław
Numer referencyjny:
Z/IIP/91/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wsparcie rzecznika prasowego i osób odpowiedzialnych za komunikację z mediami,
 • przyjmowanie pytań dziennikarzy i przygotowywanie odpowiedzi w oparciu o współpracę z jednostkami i komórkami merytorycznymi,
 • przygotowywanie materiałów, organizacja i dokumentowanie wydarzeń medialnych m.in. konferencji prasowych, wykonywanie zestawień tematycznych i analiz z monitoringu mediów,
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji Spółki z otoczeniem medialnym poprzez właściwe reagowanie w trakcie sytuacji kryzysowych,
 • prowadzenie bazy redakcji ogólnopolskich i regionalnych,
 • współpraca z biurami prasowymi ministerstwa oraz spółek z branży kolejowej,
 • udział w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia na działania informacyjne i promujące w zakresie merytorycznym.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki dziennikarstwo, marketing)
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, promocją, PR,
 • wiedza zawodowa w zakresie promocji i współpracy z mediami,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

TOP