Pracownik ds. zapewnienia zgodności bezpieczeństwa informacji


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. zapewnienia zgodności bezpieczeństwa informacji

Wrocław
Numer referencyjny:
WZ/IOI/84/03/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001,          
 • realizacja zadań związanych z administracją systemu BPM,
 • udział w procesie zarządzania ciągłością działania w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych SZBI,
 • udział w procesie zarządzania ryzykiem oraz incydentami w obszarze SZBI,
 • udział w ocenie skutków przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie treści i sposobu udzielania przez Spółkę odpowiedzi wnioskodawcom w trybie udostępniania informacji publicznej, w tym ich obsługa w systemie "Wnioski",
 • weryfikacja stosowania wymagań SZBI w postępowaniach przetargowych oraz w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, w tym udział w uzgadnianiu projektów umów inwestycyjnych, powierzenia przetwarzania danych osobowych, umów o współadministrowanie oraz umów o zachowaniu poufności,
 • udział w projektach informatycznych w zakresie wdrażania zabezpieczeń i procedur związanych z bezpieczeństwem informacyjnym,
 • udział w pracach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) oraz wsparcie biegłego po stronie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych celem oceny dokumentów Wykonawców zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w specjalnościach: bezpieczeństwo, IT,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych na poziomie „Poufne”,
 • posiadanie certyfikatu audytora SZBI (zgodnie z normą ISO/IEC 27001),
 • wiedza zawodowa w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

TOP