Pracownik Gospodarczy z Uprawnieniami UDT II WJO na wózek widłowy


Firma DOLMEB Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko

Pracownik Gospodarczy z Uprawnieniami UDT II WJO na wózek widłowy
Miejsce pracy: Świdnica, ul. Stalowa 25

Dolmeb posiada zakład produkcyjny w Świdnicy w którym zatrudniamy ok. 150 osób.

Produkujemy meble na bazie płyt MDF, HDF, wiórowych i z płyty komórkowej lakierowanych farbami pigmentowymi. Nasza specjalizacja to wyroby o trudnych kształtach i kolorach.

 Do zakresu Twoich obowiązków należeć będzie:
 • wykonywanie prac gospodarczych, malarsko-murarskich, drobnych prac konserwacyjnych na terenie zakładu
 • wykonywanie prac porządkowych wokół budynku i na parkingu firmy
 • koszenie trawników, odśnieżanie, pielęgnacja nasadzeń
 • gospodarka odpadami, składowanie odpadów w wyznaczone miejsce, przygotowanie odpadów do wywozu
 • zgłaszanie przełożonemu usterek technicznych i awarii obsługiwanych maszyn i urządzeń
Nasze wymagania:
 • uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków widłowych - warunek konieczny
 • dyspozycyjności, pracy w systemie zmianowym
 • zdolności manualnych
 • zaangażowania w wykonywaną pracę
 • umiejętności pracy w grupie
 Oferujemy
 • umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku
 • wysokie wynagrodzenie płacy zasadniczej + premie
 • pakiet świadczeń socjalnych: ubezpieczenie na życie, dofinansowania świąteczne, dofinansowanie wczasów, program rekomendacji pracowników, nieoprocentowane pożyczki pracownicze
 • możliwości zawodowego rozwoju
 • uczestnictwo w szkoleniach branżowych
 • pracę w międzynarodowym środowisku
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Wypełniając obowiązek prawny, wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DOLMEB sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100)przy ulicy Stalowej 25, telefon kontaktowy 74/649-56-30, zwaną dalej „DOLMEB”.

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest weryfikacja i ocena kandydata podczas rozmowykwalifikacyjnej w celu zatrudnienia oraz kontakt z kandydatem w czasie rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a, b, c f RODO, art. 221 §1 KodeksuPracy oraz Pani/ Pana zgoda.

Równocześnie informujemy, że ma Pani/Pan następujące prawa wobec przetwarzania swoich danychosobowych przez DOLMEB:
• prawo dostępu do swoich danych
• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• prawo do przeniesienia danych
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynika z w/w przepisów prawa i ich niepodanieuniemożliwi przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane przez rok od daty złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokumentówaplikacyjnych w DOLMEB.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisówprawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzebaktualnej rekrutacji w firmie DOLMEB.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji w firmie DOLMEB

* niepotrzebne skreślić
APLIKUJ TERAZ

TOP