Pracownik socjalny


Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Rudna
Numer: StPr/23/1886
OBOWIĄZKI:
Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 901 z późn.zm.)KONTAKT: dokumenty należy złożyć do dnia 22.09.2023 r. do godz. 15.00 pokój 1a GOPS w Rudnej, mail: gops@gops.rudna.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
Uprawnienia: WORD - poziom podstawowy
Uprawnienia: Obsługa urządzeń biurowych


Wymagania inne:

[Umiejętność 2] : znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, najomość ustawy o o pomocy społecznej[Umiejętność 1] : Umiejętność organizacji i planowania pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, odporność na stres[Inne] : Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia jeden z warunków zgodnych z art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r.,poz. 901 z póżn. zm.)https://gops.rudna.pl/cms/12981/praca

Miejsce pracy:

Rudna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 810 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

APLIKUJ TERAZ

TOP