Pracownik socjalny


Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Polkowice
Numer: StPr/21/0950
OBOWIĄZKI:

Rozeznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystywaniu informacji organizacji społecznych, stowarzyszeń, szkół i innych instytucji, -sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb, Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiiowej poradnictwa dot. możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe i pozarządowe, Pobudzanie społecznej aktywności i inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, Przestrzeganie zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, przestrzeganie zasad określanych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, obsługa programu firmy SYGNITY, znajomjość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, osoba która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna 3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a)pedagogika, b)pedagogika specjalna c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie

Miejsce pracy:

Polkowice


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

APLIKUJ TERAZ

TOP