Pracownik w Sekcji ds. Rozliczeń z Najemcami


Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik w Sekcji ds. Rozliczeń z Najemcami
Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 2

 

Opis stanowiska pracy:
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozrachunków,
 • Weryfikacja kartotek finansowych,
 • Naliczanie odsetek,
 • Archiwizacja dokumentacji księgowej,
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań,
 • Bezpośrednia obsługa najemców,
Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • Wykształcenie minimum średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Odporność na stres,
 • Komunikatywność,
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • Szkolenia zawodowe i kursy,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • Świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ

TOP