Projektant oprogramowania embedded [rekrutacja online]


Dont worry be happy, we got this !

 

Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Poszukujesz stabilnej, ale nie nudnej pracy?

Szukamy właśnie Ciebie!

Dzięki Charlie works sp. z o.o. (nr rej 23705) znajdziesz wymarzonego pracodawcę!

 

Obecnie, dla naszego Klienta, firmy projektowej z branży lotniczej, poszukujemy kandydata na stanowisko:

Projektant oprogramowania embedded [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Wrocław
Do Twoich głównych obowiązków należało będzie:
 • tworzenie i rozwój oprogramowania embedded,
 • weryfikacja poprawności kodu, w tym testy funkcjonalne i odpornościowe, tworzenie scenariuszy testowych, analiza statyczna kodu, analiza pokrycia kodu przez testy (Structural Coverage), etc.,
 • tworzenie dokumentacji technicznej w oparciu o standardy branży lotniczej.
Chętnie przywitamy Ciebie w zespole, jeśli:
 • posiadasz wykształcenie wyższe elektroniczne lub pokrewne,
 • dobrze znasz programowanie Embedded Systems w języku C/C++,
 • umiesz tworzyć dokumentację techniczną w języku angielskim,
 • odnajdujesz się w pracy w projektach.
Fajnie, jeśli:
 • masz doświadczenie w tworzeniu i weryfikacji oprogramowania safety related,
 • znasz cyfrowe przetwarzanie sygnałów DSP.
Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu:
 • bardzo ciekawą pracę w branży lotniczej, w tym między innymi projektowanie systemów kontroli lotów, radiostacji ratunkowych, systemów identyfikacji, komunikacji głosowej, nawigacji lotniczej i innych,
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego, m.in. tworzenie bezpiecznego kodu oraz metodologii zapewniania jego jakości, rozwój umiejętności programowania w językach C/C++, zdobycie doświadczenia w zakresie magistral komunikacyjnych CAN-Bus, RS232/422/485, ARINC 429, Ethernet, I2C, SPI,
 • bogaty pakiet benefitów, m.in. karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, kursy językowe, dofinansowanie obiadów, Mikołajki dla dzieci, wyjazdy integracyjne i inne wspólne imprezy,
 • dla zmotoryzowanych- parking dla aut i rowerów.
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.pl, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d)w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 1 roku, liczonym po następującym roku kalendarzowym. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),
APLIKUJ TERAZ

TOP