Psycholog


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 90169

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • analizowanie i diagnozowanie występujących w dyspozytorni medycznej sytuacji stresowych oraz problemów psychologicznych dyspozytorów medycznych w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych wśród pracowników dyspozytorni medycznej,
 • organizowanie szkoleń doskonalących dla dyspozytorów medycznych oraz kierownika dyspozytorni medycznej i zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej, w zakresie kompetencji psychologicznych zapobiegających stresowi na stanowisku pracy,
 • prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, w tym z wykorzystaniem badań ankietowych, wniosków kierownika dyspozytorni medycznej lub jego zastępcy, wniosków z obserwacji własnych oraz wniosków dyspozytorów medycznych,
 • uczestniczenie w procedurze rekrutacji przez weryfikację umiejętności radzenia sobie ze stresem, stabilności emocjonalnej, odporności psychicznej oraz innych – niezbędnych z punktu widzenia specyfiki pracy – kompetencji psychologicznych osób ubiegających się o stanowisko dyspozytora medycznego,
 • opracowywanie i aktualizowanie materiałów adaptacyjnych dla nowo zatrudnionych pracowników,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: co najmniej 2 lata doświadczenia w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP