Psycholog


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116047

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: przy ul. Stacyjnej 10, siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu oraz w miarę potrzeby inne lokalizacje Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Zakres zadań

 • Udziela pomocy psychologicznej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i pracownikom w celu wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z ich zadaniami pracowniczymi
 • Bierze udział w postępowaniach kwalifikacyjnych poprzez przeprowadzanie i interpretację testów psychologicznych, testów i badań kompetencyjnych oraz uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w celu weryfikacji kompetencji kandydatów
 • Prowadzi psychoedukację z zakresu wybranych elementów psychologii o charakterze profilaktycznym oraz szkoleniowym w celu promocji zdrowia psychicznego
 • Uczestniczy w działaniach związanych z zapobieganiem zjawiskom niepożądanym i wspieraniem kadry kierowniczej w realizacji zadań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w celu zapewnienia wysokiej jakości środowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie (magister psychologii)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze związanym z wymaganym wykształceniem
 • Uprawnienia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych metodami testowymi
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia doradcy zawodowego
 • Licencja do badania osób starających się o pozwolenie na broń
 • Wiedza z zakresu interwencji kryzysowej
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi - miękkie kompetencje
 • Znajomość technik psychoterapeutycznych, pracy z wypaleniem zawodowym oraz PTSD
APLIKUJ TERAZ

TOP