Radca prawny


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 137128

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Bieżący kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Praca w terenie
 • Budynek biurowy w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze przy ul. Thebesiusa 1– 4 kondygnacje
 • Budynek posiada windę
 • Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Toalety na każdej kondygnacji przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • Pomieszczenie socjalne na każdej kondygnacji

Zakres zadań

 • Sporządza i wnosi skargi kasacyjne oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do NSA w celu zaskarżenia orzeczenia WSA lub zajęcie stanowiska wobec skargi kasacyjnej strony
 • Sporządza pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu zabezpieczenia interesów skarbu państwa
 • Uczestniczy w rozprawach przed sadami administracyjnymi i powszechnymi w celu zapewnienia reprezentacji IAS/Dyrektora IAS
 • Sporządza opinie prawne w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie interpretacji bądź zastosowania przepisu prawa
 • Opiniuje umowy cywilnoprawne zawierane przez IAS w celu zapewnienia właściwej ochrony prawnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat na stanowisku radcy prawnego lub powyżej 4 lat w administracji
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość przepisów m.in. prawa podatkowego, cywilnego, handlowego, karnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania w zakresie udzielanych porad i opinii prawnych, skarg oraz w sprawach przed sądami
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku.


TOP