Referendarz statystyk


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 71895

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w terenie,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi informacyjnej odbiorców danych statystycznych.
 • Prowadzenie obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów ( SEOD), a w szczególności przygotowanie i naklejanie etykiety z kodami kreskowymi, drukowanie dokumentów, rejestrowanie dokumentów przysyłanych i wysyłanych, skanowanie dokumentów przysyłanych do sekretariatu Oddziału w formie papierowej, przekazywanie dokumentów papierowych do składu chronologicznego, obsługiwanie składu chronologicznego, archiwizowanie elektronicznych dokumentów w SEOD.
 • Prowadzenie archiwum.
 • Prowadzenie prac związanych z rozpowszechnianiem informacji statystycznych.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją statystyczną dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie ewidencji zasobów publikacji i wydawnictw statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego od 0,5 roku do 1,5 roku w administracji publicznej lub w pracy biurowej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Łatwość komunikacji,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
 • Wysoki poziom kultury osobistej,
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego lub innego na poziomie umiejętności komunikacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP