Referendarz


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 73503

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 - praca w laboratorium chemicznym w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


- praca w terenie


- praca związana z wykorzystaniem wyposażenia pomiarowo-badawczego;


- praca przy komputerze;


- wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- budynek urzędu nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach  inwalidzkich.


- pomieszczenia laboratoryjne nie są dostosowane do potrzeb osób  niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – stoły laboratoryjne i aparatura pomiarowa umieszczone na wysokości  do pracy w pozycji stojące


- podczas poborów i pomiarów w terenie konieczność pracy w zmiennych warunkach meteorologicznych oraz praca na wysokości powyżej 3 metrów


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki pracy są zróżnicowane , mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Wykonywanie poborów i badań związanych z pobranym obiektem do badań
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań.
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenie systemu zarządzania dotyczące jakości w laboratorium zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Opracowywanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych.
 • Przygotowywanie zapotrzebowani na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach miedzy laboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość podstawowych chemii ogólnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Szkolenie w zakresie badań fizyko-chemicznych wód i ścieków
 • Szkolenie z zakresu pomiarów zanieczyszczeń gazów odlotowych
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego.
 • Prawo jazdy kat. B+E lub B+kod96
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
APLIKUJ TERAZ

TOP