Referent do spraw świadczeń z pomocy społecznej


Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Referent do spraw świadczeń z pomocy społecznej
Miejsce pracy: Bolesławiec
Numer: StPr/20/1253
OBOWIĄZKI:
1. Znajomość i stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego; 2. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń z funduszy pomocy społecznej:-zasiłki stałe,-zasiłki okresowe,-zasiłki celowe,-zapewnienie posiłku dzieciom w szkole,-usługi opiekuńcze i specjalistyczne,-inne świadczenia;3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych;4. Załatwianie innych spraw związanych z przyznawaniem świadczeń i prowadzenie stosownej dokumentacji;5. Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń wydawanych przez Ośrodek klientom pomocy społecznej; 6. obsługa komputera w zakresie wprowadzania danych i sprawozdawczości;7. Wykonywanie zadań określonych w Statucie Ośrodka i Regulaminach.8. Zastępstwo innych pracowników sekcji podczas ich nieobecności w pracy.Umowa na na okres próbny, następna na czas nieokreślony, wynagrodzenie brutto: 2.800,00 + dodatek dla pracowników socjalnych + dodatek za wieloletnią pracę; praca w godzinach od 7.00 do 15.00. Miejsce wykonywania pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagane minimum średnie wykształcenie, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przygotowania postanowień i decyzji. Wymagania dodatkowe: dobra znajomość i obsługa komputera, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność.

Miejsce pracy:

Bolesławiec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

APLIKUJ TERAZ

TOP