Referent ds. rozliczeń


Pięciogwiazdkowy Hotel, należący do znanej grupy Hoteli oraz obiektów gastronomicznych  poszukuje osoby na stanowisko:

Referent ds. rozliczeń
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:
 • obsługa kadrowa pracowników (przygotowywanie i kompletowanie dokumentów kadrowych, sporządzanie harmonogramów czasu pracy pracowników, rozliczanie delegacji)
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym, nadzór nad ich prawidłowym obiegiem
 • bieżące rejestrowanie dokumentów księgowych w wewnętrznych systemach finansowo- księgowych
 • kontrola dokumentów rozliczeniowych gastronomii oraz recepcji hotelowej
 • kontrola inwentaryzacji poszczególnych magazynów oraz analiza jej wyniku
 • sporządzanie raportów wewnętrznych ma potrzeby Dyrekcji Hotelu
Wymagania:
 • dokładność, sumienność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • znajomość zagadnień księgowo-rachunkowych
 • znajomość przepisów Prawa Pracy
 • znajomość pakietu MS Office
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • pracę w prestiżowym miejscu
 • pakiet przywilejów pracowniczych
 • możliwość rozwoju zawodowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest HOLDING LIWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53.
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, na którą aplikujesz, a w przypadku przyszłych rekrutacji - aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń w stosunku do nas.
Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę w zakresie wsparcia IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
a także wsparcia procesów rekrutacyjnych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).W przypadku, gdy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów prowadzenia przez nas przyszłych rekrutacji, prosimy zamieść w swoim CV poniższe oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HOLDING LIWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez HOLDING LIWA SP. Z O.O.
APLIKUJ TERAZ

TOP