Referent prawny


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 113714

Warunki pracy

Praca w urzędzie przy komputerze, wyjazdy na szkolenia. Delegatura mieści się na II piętrze bez windy. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • weryfikacja akt kontroli przedłożonych do zaopiniowania przez dyrektora delegatury
 • prowadzenie dochodzeń uproszczonych w celu realizacji uprawnień Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i opisowych
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń od wydanych decyzji i postanowień
 • prowadzenie poradnictwa dla konsumentów i przedsiębiorców
 • prowadzenie szkoleń i instruktażu prawnego inspektorów kontroli
 • sporządzanie postanowień i decyzji administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP