Referent w Centrum Aktywności Studenckiej i DoktoranckiejUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

Referent w Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej
Miejsce pracy: Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: referent.6

Nazwa stanowiska: referent

Wymiar etatu: ½ etatu

Liczba etatów: 1

 
Główne obowiązki
 • Prowadzenie sekretariatu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Prowadzenie pełnego rejestru dokumentacji Samorządu Studentów zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z ich rejestrowaniem w systemie EZD.
 • Prowadzenie bieżących prac związanych z obsługą przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Studentów.
 • Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, notatek z szacowania wartości zamówienia, zapytań ofertowych na dostawy i usługi zgodnie z obowiązującym PZP oraz Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w UWr dla potrzeb realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Studentów.
 • Obsługa poczty elektronicznej.
 • Organizowanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Parlamentu Samorządu Studentów.
 • Współpraca z Samorządem Doktorantów, kołami, organizacjami, stowarzyszeniami, zespołami artystycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym przygotowywanie wspólnych inicjatyw, projektów i wydarzeń w ramach CASID.
 • Wykonywanie dodatkowych zadań związanych z funkcjonowaniem organizacji.
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie średnie lub wyższe.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 • Biegła obsługa komputera – pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
 • Wysoki poziom zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz poczucie odpowiedzialności.
 • Dokładność i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji.
 • Otwartość na wdrażanie nowych zadań i rozwiązań.
Wymagania pożądane
 • Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Odpowiedzialność, pracowitość i zaangażowanie.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP