Referent w wydziale spraw obywatelskich i administracyjnych


Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Referent w wydziale spraw obywatelskich i administracyjnych
Miejsce pracy: Zgorzelec
Numer: StPr/21/0378
OBOWIĄZKI:
praca biurowo-administracyjna - zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy: prowadzenie spraw związanych z administracją budynku urzędu; opracowywanie projektu planu potrzeb w zakresie zapotrzebowania w sprzęt, materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą; przygotowania spraw do postępowania ofertowego i przetargowego w przypadkach gdzie tego rodzaju postepowanie jest wymagane przepisami; opracowywanie zamówień i umów związanych z zakupami, usługami, dostawami; organizacja zakupów środków trwałych, nietrwałych oraz rozporządzanie nimi; dokonywanie odbioru rzeczowego zleconych dostaw i usług, sporządzanie protokołów odbioru; nadzór nad pracownikami obsługi w urzędzie; prowadzenie kartotek odzieży i obuwia roboczego dla zatrudnionych pracowników obsługi urzędu; sporządzanie faktur VAT z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjnych oraz miesięcznych zestawień i przekazywanie do Wydziału Finansowo Budżetowego; pomoc w organizowaniu i prowadzeniu Archiwum Zakładowego; obsługa techniczno biurowa wyborów i referendum; zamawianie publikacji książkowych, prenumeraty prasy; umieszczanie ogłoszeń na tablicy urzędowej; rozliczanie czasu pracy kierowcy, nadzór nad dokumentacją dotyczącą samochodów służbowych; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pieczęci urzędowych;PROCEDURA KONKURSOWAtermin składania aplikacji do 09.07.2021r.godziny pracy zgodnie z godzinami otwarcia Urzędu Miasta
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: technik administracji
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Wymagania formalne kandydata/kandydatki: obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie średnie, dwa lata stażu pracy, prawo jazdy kat BWymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny: znajomość przepisów: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych; znajomość obsługi komputera pod kątem obsługi pakietów biurowych Microsoft Offce oraz OpenOffice w środowisku Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows Vista.Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność, odporność na stres, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Zgorzelec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ZgorzelcuTOP