Referent


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139517

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu;
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przyjmuje wnioski w przedmiocie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP
 • analizuje wnioski pod kątem braków formalnych
 • prowadzi ewidencje w systemach dziedzinowych Wydziału, w tym prowadzi system internetowej rezerwacji wizyt w zakresie spraw objętych merytoryczną działalnością Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze profesjonalnej obsługi klienta lub w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
 • znajomość na poziomie komunikatywnym języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość KPA
 • komunikatywność
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • umiejętność organizacji pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP