Referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Milicz
Ogłoszenie o naborze Nr 139505

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Bieżący kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Budynek biurowy 3 piętrowy
 • Na parkingu przy budynku, znajduje się miejsce dla osoby niepełnosprawnej
 • Wejście do budynku od ul. Składowej przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • Tylko na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • Brak windy
 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Wspiera podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, w tym prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia szybkiej i profesjonalnej obsługi podatników.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje deklaracje podatkowe, wnioski i inne dokumenty w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych.
 • Dokonuje czynności weryfikacyjnych przyjętych dokumentów w celu zapewnienia właściwej ich obsługi.
 • Wydaje zaświadczenia oraz potwierdza profile zaufane elektronicznej platformy ePUAP w celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi podatników.
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu dostarczenia informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP