Referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Milicz
Ogłoszenie o naborze Nr 69162

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej,
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe,
•Budynek biurowy 3 piętrowy
•Na parkingu przy budynku, znajduje się miejsce dla osoby niepełnosprawnej
•Wejście do budynku od ul. Składowej przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
•Tylko na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych
•Brak dźwigu osobowego
•Zaplecze socjalne

OFERUJEMY
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.454,33 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,7000) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • Wsparcie podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia szybkiej i profesjonalnej obsługi podatników
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie deklaracji podatkowych, wniosków i innych dokumentów w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych
 • Dokonywanie czynności weryfikacyjnych przyjętych dokumentów w celu zapewnienia właściwej ich obsługi
 • Wydawanie zaświadczeń oraz potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy ePUAP w celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi podatników
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu dostarczenia informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP