Referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bolesławiec
Ogłoszenie o naborze Nr 73775

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy – 4 kondygnacje

 • Budynek posiada windę

 • Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych

 • Przy budynku na parkingu zewnętrznym znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

 • Pomieszczenie socjalne na każdej kondygnacji

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną urzędu w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urzędu
 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz jego zastępcy w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • Koordynuje zadania z zakresu informacji publicznej w celu udzielenia rzetelnej informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP