Referent


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74338

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie miasta Wrocławia. Praca w dni robocze od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, z możliwością rozpoczynania pracy w godzinach między 6:00 a 8:00 rano.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy i prowadzenia postępowań w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP