Samodzielny księgowy


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 90153

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - budynek posiada dwie windy, - drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - wejście do budynku bez barier architektonicznych, - odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Analizuje, sprawdza i przygotowuje dokumentację do sporządzenia list wypłat wynagrodzeń, nagród, premii i zasiłków.
 • Prowadzi rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Księguje dowody księgowe z zakresu wynagrodzeń, składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy.
 • Rozlicza zasiłki chorobowe.
 • Sporządza deklarację PFRON.
 • Wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń dla pracowników Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze obsługi finansowo-księgowej
 • Łatwość komunikacji.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP