Samodzielny referent / Samodzielna referentka ds. obsługi magazynu i BHP


Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Samodzielny referent / Samodzielna referentka ds. obsługi magazynu i BHP
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SR/W3/73/2022
Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę magazynu chemicznego oraz jednostek Wydziału Chemicznego w zakresie BHP.

 

Zakres obowiązków:
 • przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu oraz wydawanie materiałów na podstawie dokumentów rozchodowych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej stanów magazynowych,
 • prowadzenie ewidencji zużycia odczynników zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prowadzenie magazynu do zbierania odpadów chemicznych i ich okresowej utylizacji,
 • wsparcie merytoryczne jednostek wydziałowych w działaniach dostosowawczych dotyczących warunków BHP,
 • prowadzenie wykazów szkodliwości na stanowiskach pracy wszystkich pracowników wydziału,
 • uczestnictwo w kontrolach jednostek organizacyjnych wydziału oraz udział w przygotowaniu odpowiedzi na protokoły i polecenia pokontrolne; współrealizacja nakazów i zaleceń pokontrolnych; uczestnictwo w Zespołach Powypadkowych, sporządzanie i przekazywanie odpowiedniej dokumentacji,
 • prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami,
 • współpraca przy prowadzeniu ewidencji środków czystości, odzieży ochronnej, sprzętu ochronnego, wyposażenia apteczek oraz właściwej konserwacji odzieży ochronnej.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie chemiczne,
 • odbyty kurs/szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub tytuł technika BHP,
 • min. 1 roczne doświadczenie zawodowe w służbie BHP,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do uczenia się,
 • komunikatywność, samodzielność i sumienność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
Wszystkie CV powinny zawierać poniższą klauzulę RODO *:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).”

* CV nie zawierające powyższej klauzuli RODO nie będą rozpatrywane.
APLIKUJ TERAZ

TOP