Samodzielny referent


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 125911

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - praca w terenie, - obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zbiera, gromadzi i opracowuje dane z badań statystycznych.
 • Kontaktuje się z jednostkami sprawozdawczymi w celu wyjaśnienia błędów, poprawy kompletności i jakości zgromadzonych danych.
 • Wstępnie analizuje i kontroluje dane.
 • Współpracuje w ramach zespołu realizującego badania statystyczne.
 • Prowadzi bieżącą analizę i weryfikację zakresu podmiotowego badań pod kątem aktualizacji danych w rejestrze REGON i w Bazie Jednostek Statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze badań statystycznych
 • Odporność na stres
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP