Samodzielny referent


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 81310

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejscie do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Obsługa podmiotów w zakresie rejestracji, zmiany lub likwidacji działalności gospodarczej w celu aktualizacji rejestru REGON i wydania zaświadczeń o nadaniu rejestru REGON.
 • Analiza i kontrola poprawności dokumentów rejestrowych oraz współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
 • Prowadzenie ewidencji koresponcencji wpływającej i wychodzącej.
 • Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu REGON-u.
 • Opracowywanie danych z rejestru REGON w celu udostępniania ich różnym grupom odbiorców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze zagadnień statystyki publicznej
 • Odporność na stres,
 • Wysoki poziom kultury osobistej,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP