Sekretarka


Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Sekretarka
Miejsce pracy: Polkowice
Numer: StPr/21/0253
OBOWIĄZKI:

1. Zapoznanie się z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy praz Kodeksem postępowania administracyjnego. 2 Zapoznanie z zakresem zadań włąsnej komórki organizacyjnej. 3. Przestrzeganie Regulaminu Pracy , Regulaminu organizacyjnego oraz Zarządzeń Dyrektora PUP. 4. Przestrzeganie Dyscypliny pracy oraz zasad wspóżycia i wspóracy z ludźmi. 5, Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 6. Ochrona danych osobowych z związku z wykonywaną pracą . 7. Zachowanie uprzjemości i życzliwości w kontakatach z klientami urzędu. 8. Dopilnowanie właściwego zabezpeiczenia użytkowego pomieszczenia biurowego. 9. Pomoc pracownikom w wykonaniu obowiązków służbowych 10. Współpraca ze stanowiskami pracy we wszystkihc komórkach organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań. 11. Obsługa progamu Syriusz w zakresie nadanych uprawnień. 12. Obsługa wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez przełożonych

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Polkowice


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

APLIKUJ TERAZ

TOP