Service Operation Specialist - Branża IoT & Proptech


W Rhino dzięki kompleksowemu rozwiązaniu pomagamy optymalizować i zarządzać zużyciem energii, wody, gazu, ciepła. Łączymy doświadczenie i innowacyjne technologie, aby nasi klienci realizowali swoją wizję zrównoważonego zużycia energii.

Service Operation Specialist - Branża IoT & Proptech
Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska

 

Szukamy osoby, która zadba o efektywną i sprawną obsługę zgłoszeń serwisowych użytkowników aplikacji. Jako Service Operation Specialist będziesz odpowiedzialny za  monitorowanie i raportowanie działania systemu u naszych klientów, klasyfikację zgłoszeń serwisowych i ich właściwe zaadresowanie. Do Twoich obowiązków będzie należało również tworzenie kont użytkowników, konfiguracja aplikacji, raportów i powiadomień. Stawiamy na samodzielność, zaangażowanie i otwartość na rozwijanie nowych umiejętności. 

 

Potrafisz łączyć pasję z profesjonalizmem i chcesz mieć wpływ na innowacyjny rynek zrównoważonej energii? Dołącz do naszego zespołu i wykorzystaj swoją szansę na rozwój.

 

 Twoje zadania
 • Obsługa zgłoszeń dotyczących pracy systemu
 • Zarządzanie aplikacją ticketową
 • Monitorowanie i raportowanie działania systemu u klientów
 • Kontakt z klientem (udzielanie informacji dotyczących pracy systemu)
 • Konfiguracja aplikacji zdalnego monitoringu mediów
 • Wykonywanie zadań wspierających pracę zespołu
Wymagania
 • Samodzielność i proaktywność w usprawnianiu procesów i wypracowywaniu nowych rozwiązań
 • Praktyczna znajomość MS Excel
 • Wykształcenie techniczne (preferowane: elektronika, automatyka, elektryka lub pokrewne)
 • Doświadczenie w pracy z klientem
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną współpracę w środowisku międzynarodowym
 • Podstawowa znajomość SQL i zagadnień związanych z automatyką budynkową będą dużym atutem
Oferujemy
 • Rozwój w zakresie wiedzy technicznej i umiejętności miękkich
 • Niezależność i autonomię w działaniach
 • Realny wpływ na kształt i rozwój systemu
 • Elastyczne godziny pracy
 • Lekcje angielskiego
 • Przekąski i świeże owoce
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dopasowaną do Ciebie formę zatrudnienia
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy ze:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest RHINO Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, zwana dalej Spółka. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@rhino.energy. 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO - w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, w którym dana osoba uczestniczy. 4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do zadania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na nasza rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych. 6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. 7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. 8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejsza informacja, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@rhino.energy.
APLIKUJ TERAZ

TOP