Serwisant


Serwisant
Miejsce pracy: Nowa Ruda
Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy SPIE Deutschland & Zentraleuropa działającej w Niemczech, Polsce, Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i Węgrzech. Grupa zatrudnia ponad 17.000 pracowników (z czego ok. 240 osób w STANGL Technik Polska) a w roku 2021 osiągnęła obrót ok. 2,4 mld €. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółka STANGL Technik Polska zajmuje się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Praca w wymiarze pełnego etatu, na miejscu w jednym z zakładów przemysłowych w Nowej Rudzie, w charakterze bieżącej obsługi technicznej:
 • Utrzymanie instalacji i urządzeń w ruchu
 • Dokumentowanie przeprowadzanych prac
 • Nadzór nad pracą firm zewnętrznych.
Nasze wymagania
 • Ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP E1 i E3 (mile widziane także E2)
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (kierunek instalacje wewnętrzne lub elektryczne)
 • Znajomość budowy, działania oraz utrzymania w ruchu instalacji i urządzeń grzewczo-klimatyzacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
To oferujemy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kwalifikacji - stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje potrzeby
 • Zatrudnienie na pełen etat na podstawie Umowy o Pracę
 • Transport do pracy poza miejsce zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowanie do programu sportowego Multisport
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany w całości przez Pracodawcę
APLIKUJ TERAZ

TOP